Slik bruker AT Skog moderne verktøy og metoder for å digitalisere skogbransjen

For å effektivisere og forenkle arbeidsprosessene har AT Skog utviklet flere digitale løsninger som har erstattet penn og papir, og gjort det mulig for skogbruksledere, skogeiere og entreprenører å samhandle og rapportere digitalt. Bouvet har bistått i arbeidet.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Om AT Skog

AT Skog er et skogsamvirke som har fylkene Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Vestland som sitt nedslagsfelt. De er totalleverandør innen skogbrukstjenester og håndterer hogst, frakt, økonomisk oppgjør, videresalg og videre forvaltning av skogen for sine skogeiere. De omsetter ca 1 600 000 kubikkmeter skog i året og har rundt 8000 skogeiere som bruker deres løsninger. Derfor er det viktig at de tilbyr løsninger som gjør hverdagen enklere og mer effektiv.

Utviklet 3 løsninger for ulike brukergrupper

Sammen med AT Skog har vi utviklet apper og webløsninger for skogbruksledere, skogeiere og entreprenører:
 

1. Skogbrukslederappen

AT skog_test.png
Her er testing av appen for skogbruksledere i full gang

Er en app som lar skogbrukslederne lage en tømmerkontrakt med skogeieren ute i felt. Skogbrukslederne er ansatte i AT Skog som planlegger og følger opp hogstoppdrag. Tidligere måtte de notere alt manuelt, og sende det tilbake til kontoret. Nå kan de fylle ut kontrakten når de står i felt med skogeieren, og få den signert på stedet. Dette sparer tid, reduserer feil, og gir bedre kontroll på dataene.

Skogbrukslederappen er ikke satt i produksjon enda.

Bouvet har blant annet jobbet med:
Innsikt i arbeidsprosesser og design av løsning, anbefaling til teknisk løsning i et forprosjekt, backend og frontend utvikling og prosjektledelse,

Dette var det første prosjektet vi jobbet med for AT Skog, og det ble innledet med et forprosjekt der vi kartla både arbeidsprosesser og teknisk miljø, og laget en anbefaling for videre prosess for å utvikle Skogsbrukslederappen. Det ble også utarbeidet en framtidig arkitekturskisse for hvordan AT Skogs systemer for skogbruksledere, skogeiere og skogbruksledere kunne utvikles med en felles arkitektur i Azure. Dette har vært en rettesnor hele veien.

2. Webløsning - Min side

Dette er en løsing for  skogeierne som eier skogen som skal hogges, og selger tømmeret til AT Skog. Med Min side kan de lage kontrakter selv, følge med på økonomien, signere og lese dokumenter med mer. De kan også melde inn tømmer, rapportere når det er hogd, og klart for henting. Min side har erstattet en gammel løsning som ikke fungerte optimalt, og som måtte byttes ut da AT Skog oppgraderte sitt CRM-system til skybasert løsning.

Bouvet har blant annet jobbet med:
Teamet startet med innsiktsarbeid og en design- fase for hvordan Min Side skulle se ut. Funksjonelt skulle første versjon erstatte den gamle løsningen, men ha gode muligheter for å implementere ny funksjonalitet i løsningen.

Deretter hadde teamet ansvaret for utvikling frontend og backend, prosjektledelse og produksjonssetting av den nye Min Side- løsningen.

3. Entreprenørappen

En app som er for de som hogger for AT Skog. De er de som utfører selve hogsten, og har ansvar for å følge miljøkrav og andre regler. Med entreprenørappen kan de se kontrakter som er laget av skogbrukslederne, melde fra om hvor mye de har hogd, og håndtere eventuelle avvik. De får også all informasjonen de trenger om oppdraget gjennom appen.

Bouvet har blant annet jobbet med:
Appen har erstattet en annen gammel løsning som måtte oppgraderes, og som ikke var tilpasset AT Skogs nye CRM-system. Teamet har hatt samme oppgaver ved utvikling av denne løsningen som for de andre, design av ny løsning, frontend og backend utvikling, prosjektledelse, og produksjonssetting.

Mange tenker nok at tømmer og hogst er traust og enkelt, og kun handler om motorsag, men vi har fått en aha-opplevelse. Dette er en kompleks bransje som bruker mye digitale støtteverktøy. Og at de er oppe og nikker digitalt har vi også fått se når vi har fått være med ut i felten for å observere bruken.

Bjørn Olav Berg, Tech Lead fra Bouvet.

 Kart og Dynamics som sentrale teknologier

Et viktig element i alle løsningene er kart og kartløsninger. AT Skog har et felles system sammen med to andre skogsamvirke selskaper, som gir dem tilgang til en felles kartdatabase og kartverktøy. Dette er bygget på kartmotoren ArcGis, kalles Allma, og er et system for skogbruksplanlegging og miljøregistrering. Kartene er veldig sentrale i planlegging og gjennomføring av hogst, men også i rapportering og oppfølging.

En annen sentral teknologi er Dynamics, som er AT Skogs CRM-system i skyen. Dette er systemet som håndterer all informasjon om kunder, kontrakter, tømmer, økonomi og andre forretningsprosesser. Teamet bruker Dynamics som en kilde og et mål for dataene de bruker og lagrer gjennom løsningene. Alle løsningene teamet lager kjøres i Azure, som er Microsofts skyplattform. 

Ved utvikling av frontend- applikasjonene benyttes React.js som programmeringssprak, mens backend er utviklet med en blanding av Micrsoft .net og Java/Kotlin. 

Digital forbedring 

Løsningene som er lansert fungerer stabilt og godt og med endringene har AT Skog full kontroll på dataene som sendes inn kan Erlend Nordang, utvikler i AT Skog fortelle:  

Erlend-Nordang AT skog.jpeg

– Dette har blitt bedre på alle mulige måter. For oss som sitter på IT har vi nå full kontroll på dataene som kommer inn og det er også lettere å luke ut eventuelle feil. Tidligere måtte alt noteres manuelt og det ble mye ekstraarbeid.

Og at det blir en digital forbedring er det ikke noe tvil om. 

–Løsningene er med på å gjøre skogbransjen enda mer modernisert, effektiv og bærekraftig, og hverdagen til brukerne enklere og bedre, sier Erlend Nordang avslutningsvis. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss

Se flere av våre historier og prosjekter