Trygg skolevei og bærekraftig vedlikehold på vintertid

For å møte utfordringene som oppstår som følge av klima- og miljøendringer, har Digi Rogaland, i samarbeid med Bouvet, utviklet en felles plattform for klimarelaterte data og analyse i Microsoft Fabric.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Løsningen, som allerede tatt i bruk, skal skape tryggere skoleveier, samtidig som kommunene unngår overdreven salting på vinterstid. Første steg var å installere IoT-sensorer som måler trafikktetthet og føreforhold rundt skolene. 

Om DIGI Rogaland

Digi Rogaland er et regionalt samarbeid mellom 20 rogalandskommuner og Rogaland fylkeskommune. De arbeider for å sikre at regionens innbyggere får tilgang til gode digitale innbyggertjenester uavhengig av hvilke kommune man bor i. 

 Målet er at de nye digitale løsningen skal gi innbyggerne, næringsliv og andre samfunnsaktører bedre og mer tilgjengelige kommunale tjenester.

 

Her monteres en sensor på en vei i Stavanger
Her monteres en IoT-sensor på en vei i Stavanger

I løpet av 2022 og 2023 monterte kommunene Sola, Sandnes, Gjesdal, Tysvær, Karmøy og Stavanger en rekke sensorer på kommunenes veier.

Sensorene måler antallet kjøretøy som passerer dem, hastigheten de kjører i, temperatur og føre.

Dataene fra sensorene blir i sanntid lastet inn i klimaplattformen. Her blir dataene sammenstilt med data fra åpne tjenester som Statens vegvesen og værdata.

Resultatene blir presentert gjennom Power BI-dashboard, som kommunene kan ta i bruk når de planlegger salting på vintertid. Her kartlegges også trafikkmønster i en viss omkrets rundt skolene. Dataene brukes til å identifisere eventuelle tiltak for å gjøre skoleveiene enda tryggere.

Fra Azure til Microsoft Fabric 

I utgangspunktet ble løsningen utviklet i Azure, men i desember 2023 ble det besluttet å migrere løsningen over til Fabric, Microsoft sin nye storsatsing innenfor analyse og AI. Denne overgangen har gitt løsningen nye muligheter og funksjonaliteter knyttet til AI og analyse, blant annet brukes AI for å predikere trafikkmønster.

 

DigiRogaland Trafikk.png
Dashboard som viser trafikk og passeringer i såkalte hjertesoner (områder med ekstra fokus)

 

Ved å ta i bruk Fabric har Digi Rogaland fått en mer forutsigbar kostnadsmodell. I tillegg har de fått et webgrensesnitt for vedlikehold og videreutvikling av løsningen. Dataene er lagret i OneLake, noe som forenkler deling av data på tvers av kommunene.

Teknisk løsning 

For å avlese data fra sensorene i sanntid benyttes Eventstream for å lese inn strømmedata i en Kusto Query Language (KQL)-database. Denne typen databaser er spesialdesignet for strømmedata og åpner opp for spennende analysemuligheter.

modelldataplattform.png
Arkitekturen som er implementert i Fabric

I plattformen sendes også data til det som kalles et Lakehouse. Dette er fundamentet i OneLake og gjør det mulig å tilgjengeliggjøre data i ulike formater, som SQL. Notebook og ulike Data Science komponenter (Model og Experiments) brukes for å strukturere og analysere data før det skrives tilbake til Lakehouse.

Sluttbrukerne av løsningen benytter Power BI for visualisering og Activator for å sette opp alarmer ved ulike grenseverdier.

Tett samarbeid med Microsoft 

Løsningen er levert som del av Bouvets satsning på Fabric. Bouvet er Fabric Feature Partner og har jevnlig dialog med produktteamet hos Microsoft. Vi har satt sammen et tverrfaglig team som tester og implementere løsninger i Fabric. Eventuelle tilbakemeldinger og forslag til produktendringer i Fabric blir direkte rapportert til Microsoft.

rune-hauge-2 (1).png

Digi Rogaland, Smartbyen og Rogalands kommunene har i flere år testet ut IOT løsninger og hvordan dette kan skape merverdi for innbyggerne, næringslivet og kommunene i regionen. Bouvet har vært helt sentral i dette arbeidet, og har nå virkelig utfordret oss med hvordan vi kan bruke de nyeste teknologiske løsninger med AI for å få endra bedre og effektive løsninger. Dette arbeidet gleder jeg meg virkelig til!

– Rune Hauge, Direktør i DIGI Rogaland

 

Om Microsoft Fabric 

Fabric er en ende-til-ende løsning for analyse. Microsoft har laget en Software-as-a-service (SaaS) løsning som kombinerer det beste fra Power BI og Azure. Løsningen bygger på prinsippene fra Data Mesh og krydres med AI i form av egne Copiloter. 
Les mer om Fabric her (lenker til microsoft.com)

Kjetil Molaug
Forretningsområdeleder – Plattform, innsikt og analyse
Plattform, Innsikt og Analyse i Rogaland