8 fordeler med lavkode og Power Platform

Power Platform reduserer ikke bare utviklingstid og kostnader og muliggjør raskere og billigere utvikling – den lar deg også utnytte kompetansen til ulike domeneksperter i organisasjonen som nå kan lage løsningene selv! Her er 8 viktige fordeler med verktøyet.                  

Philip Havig, Andreas Louis Riise

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


1. Mindre skygge-IT

Mange har i lang tid benyttet Excel til å utvikle verktøyene de har behov for i arbeidshverdagen. Dette har ført til mye skygge-IT, lite kontroll på data og et ukjent antall kritiske systemer ingen egentlig forvalter. Ved å ta i bruk Power Platform sikrer du at de ansatte fortsatt har muligheten til å utvikle de verktøyene de trenger, men innenfor trygge og kontrollerte rammer.  

2. Effektivitet

En fornuftig implementert samhandlingsplattform vil gi de ansatte oversikt og informasjon som gjør at de kan ta bedre beslutninger og jobbe mer effektivt. Power Platform har verktøy som understøtter dette, men det krever at de blir benyttet i rett kontekst, at det utarbeides en gjennomarbeidet informasjonsarkitektur, samt aktiv governance av løsning og innhold. For å hente ut potensialet innenfor dette området har vi sett at opplæring og endringsledelse er to viktige faktorer for å lykkes.    

3. Bli mer datadrevet

De fleste virksomheter har sannsynligvis allerede store mengder data som effektivt kan benyttes både i interne arbeidsprosesser og i utvikling av løsninger som kommer sluttbrukere til gode. Disse kan utnyttes gjennom Power Platform og bidra til at data ligger til grunn for alt som gjøres. Dette innebærer imidlertid at hele verdikjeden kobles på og at organisasjonen som helhet er involvert.  

Power Platform gir også muligheten til å integrere apper med andre systemer og tjenester, noe som kan bidra til å forbedre forretningsprosesser og øke produktiviteten.  

4. Agilitet

Mange virksomheter ønsker å bli mer agile og øke endringstakten sin. Denne egenskapen er avgjørende for å kunne tilby et relevant tjenestespekter i et samfunn som endrer seg stadig raskere. 

For å oppnå dette er det viktig å raskt kunne prøve nye ting, innovere, teste ut og så forbedre eller kanskje forkaste. Utfordringen er at de fleste innovasjoner krever IT-støtte. Ved bruk av Power Platform kan nye applikasjoner raskt lages eller gjenbrukes for å teste og understøtte nye ideer. Dette gjør at innovasjon kan skje hurtig uten alt for høye kostnader.    

5. Lavere kostnader

Stadig flere applikasjoner utvikles nå ved hjelp av lavkode fremfor tradisjonell kode. Dette skyldes at verktøyene har blitt vesentlig bedre de siste årene, samt at raskere endringstakt gjør at systemer fortere blir utdaterte enn tidligere. 

Lavkodeløsninger laget i Power Platform medfører ofte en lavere kost enn tilsvarende løsninger utviklet gjennom et tradisjonelt utviklingsprosjekt. Det er likevel viktig å påpeke at dette ikke vil være svaret for alle applikasjoner og prosesser som skal utvikles. For å se på hvilken løsning som kan passe er det viktig å se på hvor stor grad av tilpasning som er nødvendig, samt krav til forvaltning, livslengde og ytelse. 

  Det vil fremover bli vanligere å lage applikasjoner hvor deler av applikasjonen er laget med vanlig kode, og deler av applikasjonen er laget med lavkode.   

6. Hverdagsdigitalisering

 Isoleres applikasjonsutvikling til IT-avdelingen kan IT bli en flaskehals med tanke på å levere nye løsninger ut til organisasjonen. I tillegg blir det i denne flyten vanskeligere for de som er domeneekspertene i virksomheten å bidra i prosessen. 

Gjennom Power Platform kan domeneekspertene enkelt bidra i utviklingen av applikasjoner, enten for å understøtte egne behov med egne løsninger, lage prototyper eller være en reell bidragsyter inn i større prosjekter.    

Når ansatte selv kan lage verktøy skreddersydd til deres spesifikke behov og arbeidsflyt fører det ofte til økt produktivitet og effektivitet ved at repeterende oppgaver automatiseres og unødvendige prosesstrinn fjernes. Når avhengigheten til IT-avdelingen reduseres frigjøres deres tid til å fokusere på mer kritiske oppgaver.  

7. Automatisering

Rett bruk av Power Plattform vil kunne automatisere og forenkle en rekke arbeidsoppgaver ved å digitalisere manuelle prosesser, eller gi bedre systemstøtte og oversikt for å understøtte etablerte prosesser. Dette vil kunne øke effektiviteten, kvaliteten og medarbeidertrivsel.  

8. Bedre ressursbruk

Mange aktører i privat og offentlig sektor opplever at det er knapphet på folk med IT kompetanse. Gjennom å gi kunnskapsmedarbeidere en tilpasset og sikker plattform hvor de kan løse en del av egne behov selv, vil IT-eksperter kunne brukes til andre oppgaver. 

Inn i arbeidsmarkedet strømmer det også inn nye talenter hvor de uten IT-utdannelse har svært høy IT-kompetanse. For at virksomheter skal kunne utnytte denne kapasiteten, og være en relevant arbeidsplass for de yngre, er lavkode et viktig virkemiddel.   

Ønsker du å lære mer om hvordan Power Platform kan passe inn i din virksomhetsstrategi? Ta kontakt med oss

Andreas Louis Riise
Avdelingsleder
Inger Johanne Håkedal
Avdelingsleder
Jostein Knudsen
Avdelingsleder
Sør Utvikling
Kjetil Molaug
Forretningsområdeleder – Innsikt, analyse, dataplattform og digital arbeidsplass

Flere av våre historier og prosjekter